Kategorie

Wydawnictwa

Autorzy

Wileńskie dramaty w czasie wojny i w PRL - Romuald Warakomski Powiększ do pełnego rozmiaru

Wileńskie dramaty w czasie wojny i w PRL - Romuald Warakomski

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

27.50zł

Książka przedstawia historię żołnierzy wileńskiej Komórki Legalizacji AK, którzy do perfekcji opanowali tworzenie jakże potrzebnej i skutecznej broni - fałszywych dokumentów. Przetrwali, mimo że tropiły ich zarówno Gestapo, jak i NKWD. Trwali i chronili żołnierzy AK, zagrożoną ludność cywilną nawet wtedy, gdy nie było już AK. We wstępie o zmaganiach wileńskiej AK napisał historyk IPN Piotr Niwiński, opisując jej zwycięską batalię w czasie wojny i pogrom po wojnie. Posłowie przedstawia, w świetle dokumentów SB, powojenne losy autora, który wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych.

Romuald Warakomski urodził się w Wilnie na przedmieściu Kominy (w obecnej dzielnicy miasta Naujininkai – Nowe Miasto) 1 września (13 – wg nowego stylu) 1908 r. *). Po wrześniowej klęsce i okupacji Wileńszczyzny przez wojska sowieckie, niemieckie, sowieckie, wraz z młodszym bratem Michałem wstąpił w szeregi konspiracji do Armii Krajowej. Obaj pracowali w Komórce Legalizacyjnej Sztabu okręgu AK, która sporządzała fałszywe dokumenty. Należało chronić oficerów i podoficerów przed uwięzieniem, ułatwiać im możliwość wyjazdu za granicę, a takoż ochraniać kadry tworzącego się wileńskiego podziemia oraz polską ludność cywilną.

O. Marian Roman Wojnicz

W Warszawie znalazł się 15 sierpnia 1945 r. Zastał tam sytuację nie lepszą od tej, jaką miał nieszczęście przeżywać w Wilnie. Wojska sowieckie stacjonowały w całej Polsce, NKWD zaś (choć w bardziej dyskretny sposób) przeprowadzało czystkę, porywając z ulicy ludzi, których potem wywożono za Bug, sądzono i deportowano na Sybir. W podobny sposób działał polski Urząd Bezpieczeństwa. Mimo to przybyły tu wcześniej Michał Warakomski z współpracowniczką Janiną Krukówną postanowił uruchomić Legalizację. Od sierpnia 1945 współpracował z nimi Romuald. Po wyjeździe Michała Warakomskiego na Zachód, do korpusu generała Andersa, najważniejszą rolę w Komórce Legalizacyjnej odgrywał jego brat Romuald.

W marcu 1947 Romuald Warakomski uzyskał zwolnienie u swego zwierzchnictwa od działalności konspiracyjnej i przeszedł do życia cywilnego. Dalsza działalność nie miała szans powodzenia w wyniku zaistniałej sytuacji politycznej.

W kwietniu 1947 zgłosił się do nowicjatu w Czernej pod Krakowem z prośbą o przyjęcie do zakonu karmelitów bosych. Dlaczego podjął taką decyzję? Zadecydował o tym najpewniej „tamten moment” – cudownego ocalenia na granicy sowiecko-polskiej. Ale nie tylko. Według późniejszych wspomnień jego przyjaciela, ojca Jana od Krzyża, Romuald Warakomski żywił wielki kult dla swego rodaka, przyszłego świętego Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego w Czernej.

Do nowicjatu w Czernej zgłosił się pod zmienionym nazwiskiem – jako Roman Wojnicz. W czerwcu 1947 otrzymał habit zakonny i imię: Marian od Najświętszego Serca Jezusa. Profesję zakonną złożył 18 czerwca 1948 r. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Krakowie i w dniu 28 czerwca 1953 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1954-57 spełniał obowiązki mistrza nowicjatu.